Mathematics

Contact Us

Faculty & Staff Directory

Math

 

Sarah Huber Nachtegall '12
Math
Math Teacher

 

 

Ruth Kalscheur
Math
Math Teacher

 

 

 

Elizabeth Schab '02
Math 
Math Teacher

 

staff photo

 

Jennifer Legendre
Math, Science
Math Teacher, Science Teacher

 

 

Lindsey Murphy
Math, Technology
Math Teacher, Director of Educational Technology
ext. 153

 

 

Thomas Pablo
Math
Math Teacher

 

 

Howard Posner
Math
Math Teacher

 

 

Mary Sier
Math
Math Teacher

 

 

Sr. Victoria Marie
Math
Math Teacher

 

 

Sister Peter Verona, O.P.**
Math
Math Teacher

 

**Department Chair